เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว

นาย นพรัตน์ บุญสุวรรณ์


ชื่อเล่น ต้า


วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1


รหัสนักศึกษา 564102014


เกิดวันที่ 04 มกราคม 2538


                                                      กรุ๊ป A

                                          จบจาก โรงเรียนบ้านคาวิทยา

                                          คติประจำใจ ผิดก็แค่ลองใหม่
นางสาว จีราวรรณ  ตะพัง

ชื่อเล่น ชะมด


วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1


รหัสนักศึกษา 564102139


เกิดวันที่ 18 มีนาคม 2537                                    จบ โรงเรียนเทพมงคลรังษีกาญจนบุรี

                        คติประจำใจ สวยใม่มากแต่ท่ายากนู๋เยอะ !!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น